Hộp đựng thực phẩm

Hộp đựng thực phẩm

Mô tả

Hôm Hamburger

Với mong muôn bước vào lĩnh vưc công nghệ xanh chúng tôi cho ra mắt các mẫu mã sản phẩm đựng thực phẩm.

Công nghệ của chúng tôi

MÁY LÀM HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM
HBJ-D1200
(HỘP HAMBURGER)
MÁY LÀM HỘP THỰC PHẨM (HỘP CƠM)
CHJ-D120