TUYỂN DỤNG SALE LEADER

Vị trí công việc: SALE LEADER

Trình độ: Cao đẳng trở lên - chuyên ngành Quản trị Kinh doanh

Kỹ năng: Tìm kiếm thông tin/ kỹ năng giao tiếp/ đàm phán thương lượng/ thuyết phục

Nghiệp vụ Sale: Tìm khiếm khách hàng/ phát triển khách hàng/ chăm sóc khách hàng/ xử lý khiếu nại.

Khả năng: Hoạch định chiến lược/ Khai thác thị trường/ dẫ dắt đội nhóm/ tính toán giá thành - báo giá

Mô tả công việc:

1. Lập kế hoạch sale/ chính sách sale/ triển khai kế hoạch.

2. Tư vấn kế hoạch quảng bá/ phát triển các kênh bán hàng và thực hiện bán hàng.

3. Quản lý dữ liệu khách hàng/ tìm kiếm khách hàng mới/ Phát triển khách hàng tiềm năng/ chăm sóc khách hàng đã có.

4. Thiết lập mục tiêu sale/ doanh số cho bộ phận/ nhiệm vụ sale theo tháng/ quý / năm => giám sát, đôn đốc thực hiện hoàn thành mục tiêu.

5. Giao kết hợp đồng mua bán, nhận đơn hàng, theo dõi sản xuất/ đảm bảo kế hoạch giao hàng.

6. Theo dõi tiến độ thanh toán/ thu hồi công nợ.

7. Nhận phản hồi/ khiếu nại từ khách hàng/ xử lý khiếu nại khách hàng/ đảm bảo khách hàng hài lòng về sản phẩm.

8. Lập báo cáo sale theo kế hoạch hoặc theo yêu cầu.

9. Các công tác khác từ Giám đốc Điều hành.

Hỗ trợ (24/7) 0972 5555 44

Hỗ trợ 24/7
Kinh doanh
Chat trên zalo
Chat facebook