Tuyển dụng

Tuyển kế toán kho chi nhánh 456

Tuyển kế toán kho Số lượng: 03 nhân viên * Mô tả công việc: - Lập chứng từ xuất nhập hàng hóa - Đối chiếu, kiểm tra dữ liệu trên...

Tuyển kế toán kho chi nhánh 3

Tuyển kế toán kho Số lượng: 03 nhân viên * Mô tả công việc: - Lập chứng từ xuất nhập hàng hóa - Đối chiếu, kiểm tra dữ liệu trên...

Tuyển kế toán kho chi nhánh 1

Tuyển kế toán kho Số lượng: 03 nhân viên * Mô tả công việc: - Lập chứng từ xuất nhập hàng hóa - Đối chiếu, kiểm tra dữ liệu trên...

Tuyển kế toán kho chi nhánh 2

Tuyển kế toán kho Số lượng: 03 nhân viên * Mô tả công việc: - Lập chứng từ xuất nhập hàng hóa - Đối chiếu, kiểm tra dữ liệu trên...

Tuyển kế toán kho

Tuyển kế toán kho Số lượng: 03 nhân viên * Mô tả công việc: - Lập chứng từ xuất nhập hàng hóa - Đối chiếu, kiểm tra dữ liệu trên...

Hỗ trợ (24/7) 0903 759 246

Hỗ trợ 24/7
Kinh doanh
Chat trên zalo
Chat facebook